Cumann Carad na Gaeilge

Wednesday, October 29, 2008

Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a Ceathair

An phaidir eocairisteach, an ár n-athair, agus deasghnátha na comaoineach as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, Lá 'le Pádraig 2008: Podchraoladh Céad is a Cúig Déag (8:52)

Saturday, October 25, 2008

Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a Trí

An Chré, guí an phobail agus ceol as Aifreann Dé i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Ceathair Déag (9:18)

Tuesday, October 14, 2008

Naomh Agnes, Lá 'le Pádraig 2008, cuid a Dó

Cuid eile den Aifreann i gCathair Nua-Eabhraic, 2008: Podchraoladh Céad is a Trí Déag (10:12)